Mama i syn, trzymając się za ręce, rozmawiają w klasie z nauczycielką szkoły podstawowej.

Gdy uczucia przerastają, czasami potrzebna jest pomoc.

Oferty i adresy oferujące wsparcie.

Wykończeni? Przybici? U kresu wytrzymałości? Zawieszeni między wieloma dziwnymi stanami? Niezależnie od tego, co pandemia zrobiła z nami z psychicznego punktu widzenia, jej skutki są złożone i mogą się zmieniać. Szukanie wsparcia na niektórych etapach życia, nie tylko w trakcie pandemii, jest normalne, a nawet zdrowe. Czasami wystarczy krótka rozmowa, dająca wyraźniejszy obraz sytuacji, czasami bardziej stałe porady. Wszystkie możliwości dla par, rodziców, dzieci i rodzin znajdują się na kolejnej stronie.

„Z migrantami dla migrantów” – czyli „MiMi Bayern” – to międzykulturowy projekt dotyczący zdrowia

Jego celem jest lepsza integracja migrantów, a także zmniejszanie nierówności. Podczas spotkań informacyjnych organizowanych w języku ojczystym specjalnie wyszkoleni mediatorzy przekazują migrantom swoją wiedzę dotyczącą zdrowia i profilaktyki. Ich zadaniem jest ponadto wspieranie dostępu do tutejszej opieki zdrowotnej oraz osobistej odpowiedzialności w podejściu do własnego zdrowia. W Bawarii działa łącznie 15 miejsc, w których realizowany jest projekt „MiMi”.

Wszystkie można znaleźć na stronie www.mimi.bayern/index.php/157-wegweiser – podobnie jak dalsze informacje na temat zdrowia psychicznego, broszurę „Przewodnik po psychoterapii” oraz adresy kontaktowe placówek na terenie całego kraju i informacje o współpracujących partnerach.

Poradnie wychowawcze w Bawarii

Do dyspozycji dzieci, młodzieży i rodziców jest w Bawarii około 180 poradni wychowawczych, zajmujących się wyjaśnianiem i rozwiązywaniem problemów indywidualnych oraz rodzinnych. Służą one poradą przykładowo w takich kwestiach, jak problemy rodzinne, separacja, rozwód, zagadnienia związane z rodzicielstwem i rozwojem, a także coraz częściej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych i stresu psychologicznego w rodzinie.

Wyszukiwarka poradni wychowawczych w najbliższej okolicy:
www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/stellen

Państwowe poradnie szkolne

W celu uzyskania indywidualnego doradztwa w ramach szkoły można zwrócić się wraz z dzieckiem do odpowiedniego pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego działającego w każdej bawarskiej szkole.

Ponieważ skorzystanie ze szkolnej oferty doradztwa jest dobrowolne, a przekazane informacje poufne, uczniowie i opiekunowie mogą bez obaw zwracać się po poradę dotyczącą przebiegu edukacji szkolnej oraz po poradę pedagogiczno-psychologiczną, zwłaszcza w przypadku kryzysów osobistych i specyficznych trudności w nauce i osiągnięciach.

Na stronie internetowej każdej szkoły podane są dane kontaktowe państwowych poradni szkolnych oraz placówek pozaszkolnych oferujących wsparcie.

W przypadku kwestii wykraczających poza zakres danej szkoły w dziewięciu państwowych placówkach doradztwa szkolnego w każdym okręgu administracyjnym pracują również pedagodzy i psycholodzy szkolni posiadający obszerne doświadczenie zawodowe.
www.schulberatung.bayern.de

Na stronie internetowej państwowej poradni szkolnej można znaleźć szeroką ofertę wsparcia, w szczególności dotyczącą koronawirusa oraz zdrowia psychicznego, która jest stale aktualizowana i poszerzana.
www.km.bayern.de/lehrer/meldung/7280/unterstuetzung-waehrend-der-pandemie.html

Centra Pediatrii Społecznej (SPZ)

Ponadto istnieje możliwość udania się z dzieckiem do tzw. Centrów Pediatrii Społecznej (Sozialpädiatrische Zentren, SPZ). Głównym celem Centrów Pediatrii Społecznej jest diagnostyka oraz leczenie chorób, które mogą prowadzić do zaburzeń rozwojowych, niepełnosprawności, problemów behawioralnych lub chorób psychicznych. W SPZ pracują eksperci z dziedziny medycyny, psychoterapii i pedagogiki. Na poniższej stornie internetowej można znaleźć SPZ w najbliższej okolicy:

www.fruehfoerderung-bayern.de/fruehfoerderstellen/sozialpaediatrische-zentren

Służby społeczno-psychiatryczne (SpDi)

Służby społeczno-psychiatryczne w Bawarii oferują łatwo dostępne poradnictwo dla osób dorosłych, mających problemy psychiczne lub znajdujących się w stanie zagrożenia psychicznego.

Służby społeczno-psychiatryczne w pobliżu miejsca zamieszkania można znaleźć pod adresem:
www.sozialpsychiatrischedienste-bayern.de/

Lekarze pediatrzy

Lekarze pediatrzy odgrywają ważną rolę w życiu każdego dziecka. Jako specjaliści w dziedzinie pediatrii służą pomocą nie tylko w kwestii chorób, lecz towarzyszą również dziecku, monitorując jego zdrowy rozwój, między innymi poprzez regularne badania profilaktyczne oraz doradzanie rodzicom we wszystkich kwestiach dotyczących zdrowia dzieci, zwłaszcza zdrowia psychicznego. Pediatrzy towarzyszą małym pacjentom od ich pierwszych dni życia przez wiele lat, aż do uzyskania pełnoletności.

Dlatego zalecamy, aby w przypadku jakichkolwiek obaw lub problemów z dzieckiem lub związanych z rodziną jak najszybciej zwrócić się do lekarza pediatry.

Ambulatoryjne wsparcie psychoterapeutyczne

Wsparcia terapeutycznego można szukać w różnych grupach zawodowych:

specjaliści w dziedzinie psychiatrii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży

specjaliści w dziedzinie pediatrii lub medycyny ogólnej ze specjalizacją w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży

psychoterapeuci dzieci i młodzieży: psychoterapeuci ze specjalizacją w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży

W razie nasilenia się stresu psychologicznego może być konieczne skorzystanie z ambulatoryjnej pomocy psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej u lekarza specjalisty lub licencjonowanego psychoterapeuty.

Wsparcie psychoterapeutyczne można uzyskać zarówno dla siebie jako rodziców, jak i dla swoich dzieci. Bawarskie Stowarzyszenie Lekarzy Kas Chorych (Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, KVB) pomaga również bezpośrednio w szybkim znalezieniu właściwych specjalistów dla siebie lub swoich dzieci:

Tel. 116 117

Więcej informacji oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej KVB pod adresem
www.kvb.de

Bawarska Krajowa Izba Psychoterapeutów Psychologicznych oraz Psychoterapeutów Dzieci i Młodzieży udostępnia na swojej stronie internetowej funkcję wyszukiwania wykwalifikowanych psychoterapeutów oraz podstawowe informacje o tym, jak psychoterapia może pomóc w dolegliwościach i chorobach psychicznych, dostępną pod adresem:
www.ptk-bayern.de

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

W przypadku nagłej sytuacji kryzysowej należy zagwarantować szybkie doradztwo i pomoc.

Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży są formą stacjonarnej opieki psychiatrycznej.

Listę klinik psychiatrii dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie: www.kinderpsychiater.org/fileadmin/downloads/bag/BAG-Mitgliederliste-PLZ.pdf

Wybrane projekty lub punkty kontaktowe

„Eltern im Netz” (Rodzice w sieci) to przewodnik dla rodziców wydawany przez Bawarskie Centrum Rodziny i Spraw Socjalnych – Bawarski Urząd ds. Młodzieży, który informuje o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny i rozwoju dziecka od okresu ciąży po okres dojrzewania oraz podaje dane lokalnych osób do kontaktu.
www.elternimnetz.de

Sieć mentorów rodzinnych „Familienpaten Bayern” wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Projekt, który jest obecnie realizowany w prawie 60 lokalizacjach, został zainicjowany przez Stowarzyszenie Niemieckiego Związku Ochrony Dzieci oraz Stowarzyszenie Katolickiego Niemieckiego Związku Kobiet, a także Stowarzyszenie Centrów Matek i Rodzin oraz Centrum Aktywnych Obywateli Norymbergi. W jego ramach mentorzy rodzinni działający jako wolontariusze szkoleni są do wykonywania swoich zadań.
www.familienpaten-Bayern.de

Infolinia Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA) w czasach koronawirusa, bezpłatna i anonimowa:

Tel. 0800 2322783

Więcej informacji pod adresem:
www.infektionsschutz.de/coronavirus/psychische-gesundheit.html

Konsultacje dla dzieci w Szpitalu Okręgowym w Augsburgu oferują dzieciom rodziców chorych psychicznie i leczonych w szpitalu okręgowym przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozmowy o obawach i uzyskania odpowiedzi na pytania, ale także do wspólnego spędzenia wolnego czasu. www.bkh-augsburg.de/ambulante-angebote/kindersprechstunde.html

Oferty grupowe KJF dla dzieci rodziców chorych psychicznie:
www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/angebote-fuer-familien/angebote-fuer-kinder-und-jugendliche/gruppenangebote-fuer-kinder-psychisch-kranker-eltern/

[U25]: Młodzi ludzie zagrożeni samobójstwem mogą skontaktować się z poradnią – poufnie i anonimowo – drogą mailową. Poradnictwo świadczone jest przez wolontariuszy w tym samym wieku. Wolontariusze są szkoleni i regularnie nadzorowani merytorycznie przez profesjonalny, pełnoetatowy personel.
www.u25-nuernberg.de/

Samopomoc

Dodatkowo chcielibyśmy również zwrócić uwagę na grupy samopomocy. Wymiana doświadczeń z osobami, które znajdują się w podobnej sytuacji, może być bardzo pomocna. Na poniższej stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka grup samopomocy dla całej Bawarii:
www.seko-bayern.de

Bawarskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Chorych Psychicznie (Landesverband Bayern der Angehörigen psychisch Kranker e.V., ApK e.V) oferuje szereg informacji na temat chorób psychicznych, doradztwo dla rodzin oraz seminaria (online) na temat zdrowia psychicznego.
www.lapk-bayern.de

Bawarskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Psychiatrii (Bayerischer Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V., BayPE e.V.) prezentuje na swojej stronie internetowej zestawienie adresów placówek oferujących pomoc oraz klinik.
www.baype.info

Praktyczne korzystanie z mediów przez dzieci

Tutaj można znaleźć odpowiedzi na pytania oraz materiały dotyczące tematu „Dzieci w Internecie”
www.klicksafe.de

W jaki sposób rodzice mogą towarzyszyć dzieciom w drodze przez świat mediów
www.kindergesundheit-info.de/themen/medien

W domu przez koronawirusa: praktyczne korzystanie z mediów przez dzieci. ZOBACZ!
www.schau-hin.info

Inicjatywa „Zdrowe dorastanie z mediami”
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/index.cfm

Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA)
www.ins-netz-gehen.info/beratung-hilfe/mediennutzung-waehrend-corona

Specjalistyczna poradnia ds. mediów kraju związkowego Bawaria
https://www.medienfachberatung.de

Zestawienie informacji „Korzystanie z mediów w czasie lockdownu”
www.padlet.com/parabol/lockdown

Dwoje dzieci leży w nocy pod kołdrą i jak urzeczone wpatruje się po kryjomu w ekrany tabletów.

Pomocy! Czy wychowujemy pokolenie wpatrzone w ekrany?

Kathrin Demmler, dyrektor Instytutu Pedagogiki Medialnej JFF, doradza większy spokój w podejściu do czasu mediów po roku stanu wyjątkowego.

Do wywiadu
Mężczyzna otrzymuje w ramię szczepionkę przeciw COVID-19.

Mała dawka optymizmu – i wielka dawka ochrony dla wszystkich

Dzięki szczepieniom najszybciej i najskuteczniej wrócimy do normalności.

Informacje na temat szczepień znajdują się na stronie

www.ichtusfuer.bayern.de